تاریخ درج: پنج شنبه 31 تیر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حقوق
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 15 مرداد 1395
استخدام کارشناس حقوق در شرکت ساماندهی مطالبات معوق در تهران

شرکت ساماندهی مطالبات معوق به کارشناس یا کارشناس ارشد حقوق ترجیحاً در امور ثبتی و با سابقه کار مرتبط در تهران نیازمند است.
متقاضیان می توانند رزومه خود را به فکس ۸۸۸۴۴۵۲۱ ارسال و یا باشماره ۸۸۳۰۳۳۸۸ تماس حاصل فرمایند.


تلفن: 88303388 فکس 88844521