تاریخ درج: پنج شنبه 31 تیر 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: کارمند امور اداري
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 15 مرداد 1395
استخدام تعدادی کارمند خانم با حقوق ثابت جهت ثبت کارت در تهران

به تعدادی کارمند خانم جهت ثبت کارت در تهران نیازمندیم.

با حقوق ثابت ۸۰۰ هزار تومان+ بیمه

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 77976179