تاریخ درج: چهارشنبه 6 مرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: پنج شنبه 21 مرداد 1395
استخدام مهندس عمران جهت اجرای بازسازی پروژه ساختمانی در تهران

به مهندس عمران جهت اجرای بازسازی پروژه ساختمانی در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: sharpey.aseman@gmail.com