تاریخ درج: پنج شنبه 29 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: اقتصاد , مدیر مالی , مديريت , مهندس صنایع
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 13 تیر 1393
استخدام مرکز تحقیقاتی

یک مرکز تحقیقاتی در حوزه خدماتی مالی و بانکی به تعدادی محقق با شرایط ذیل نیاز دارد :

 

الف. کارشناس ارشد/ دانشجوی دکتری در رشته های : علوم اقتصادی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع

ب. محل سکونت متقاضیان : شهر تهران

ج. تسلط به زبان انگلیسی / مجموعه نرم افزار officeو نرم افزارهای تخصصی مرتبط / سابقه کار پژوهشی

متقاضیان می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند


پست الکترونیکی: Research1393@yahoo.com