تاریخ درج: شنبه 16 مرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بهيار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: یک شنبه 31 مرداد 1395
استخدام دستیار پزشک و کمک بهیار جهت کار در کلینیک در تهران

به دستیار پزشک و کمک بهیار خانم جهت کار در کلینیک در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02122803131