تاریخ درج: پنج شنبه 29 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق
محل استخدام: بوشهر
تاریخ انقضا: جمعه 13 تیر 1393
استخدام شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس به یک نفر کارشناس ایمنی دارای مدرک ایمنی با آشنایی در زمینه برق-قدرت و شبکه های انتقال نیرو با حداقل دو سال سابقه کار در استان بوشهر نیاز دارد.


تلفن: 07714544336 الي 7
آدرس: بوشهر ، میدان آزادی (برج قائم) ، خیابان شهدای نیروی دریایی (جاده بهمنی) ، نیروگاه گازی بوشهر ، امور تعمیرات نیروی برق بوشهر