تاریخ درج: سه شنبه 26 مرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بهداشت , مهندس HSE , مهندس برق , مهندس مکانیک
محل استخدام: مازندران
تاریخ انقضا: سه شنبه 9 شهریور 1395
استخدام یک واحد تولیدی و صنعتی در استان مازندران

یک واحد تولیدی و صنعتی در استان مازندران جهت تکمیل کادر تخصصی نیاز به افراد ذیل دارد:

  1. مهندس مکانیک با حداقل ۱۰ سال تجربه در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و یا دارویی
  2. مهندس برق یا ابزار دقیق با حداقل ۱۰ سال تجربه در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و یا دارویی
  3. کارشناس یا کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و یا HSE با حداقل ۸ سال تجربه در صنایع شیمیایی، نفتی پتروشیمی

افراد واجد شرایط رزومه کاری خود را به صندوق پستی ۷۶۸-۴۸۱۷۵ ارسال نمایند.


آدرس: صندوق پستی ۷۶۸-۴۸۱۷۵