تاریخ درج: پنج شنبه 28 مرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بهداشت
محل استخدام: خراسان رضوی
تاریخ انقضا: جمعه 12 شهریور 1395
استخدام کارشناس بهداشت محیط در مشهد

به تعدادی کارشناس بهداشت محیط با مدرک خود کنترلی بهداشتی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09015106104