تاریخ درج: شنبه 31 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: کارمند امور اداري
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: یک شنبه 15 تیر 1393
استخدام شرکت خصوصی تام لوکوموتیو

شرکت خصوصی تام لوکوموتیو جهت تصدی کارمند اداری دعوت به همکاری می‌نماید:
لیسانس با حداقل سه سال سابقه کار
آشنا به زبان انگلیسی، مسلط به برنامه PW KARA
آشنا به قوانین وزارت کار، بیمه تأمین اجتماعی

افراد متقاضی جهت همکاری رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.


تلفن: فاکس: 88200272
پست الکترونیکی: job@taamlocomotive.com
وب سایت: www.taamlocomotive.com