تاریخ درج: یک شنبه 1 تیر 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مديريت
محل استخدام: اصفهان
تاریخ انقضا: سه شنبه 3 تیر 1393
استخدام سازمان قطار شهری اصفهان

سازمان قطار شهری اصفهان و حومه در نظر دارد نسبت به جذب یک نفر کارشناس بازرگانی با حداقل شریاط زیر پس طی مراحل قانونی و مصاحبه اقدام نمایند :

کارشناس بازرگانی :

  • جنسیت : مرد
  • مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت بازرگانی
  • حداقل معدل : ۱۴
  • شرط سنی : حداکثر ۳۵ سال
  • مسلط بر قوانین ومقررات بازرگانی و امور گمرکی
  • مسلط به زبان انگلیسی
  • دارای روابط عمومی خوب
  • دارای سابقه کار مرتبط

بدیهی است موارد فوق حداقل مشخصات مورد انتظار بوده و سایر وموارد در جلسات مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت .

بدین منظور از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت تهیه فرم مربوطه به به نشانی وبسایت زیر  مراجعه نموده و پس از تکمیل ، حداکثر یک هفته پس از تاریخ این آگهی آن را به همراه با تصاویر آخرین مدرک تحصیلی ؛ کارت ملی و شناسنامه به سازمان قطار شهری اصفهان و حومه به نشانی اصفهان- خیابان کاوه- بعد از پل چمران – جنب ترمینال کاوه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند :

ارئه مدارک فوق الذکر هیچ گونه تعهدی به منظور استخدام برای این سازمان ایجاد نماید .

 فرم استخدام

 


آدرس: اصفهان- خیابان کاوه- بعد از پل چمران – جنب ترمینال کاوه
وب سایت: www.esfahanmetro.org