تاریخ درج: دوشنبه 15 شهریور 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی , کارمند امور اداري
محل استخدام: خراسان شمالی
تاریخ انقضا: سه شنبه 30 شهریور 1395
استخدام مراکز آموزش زبان عروج در بجنورد

مراکز آموزش زبان عروج در بجنورد جهت تکمیل کادر خود به یک نفر خانم و یک نفر آقا مسلط بر مکالمه زبان انگلیسی جهت مدیریت نیازمند است

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 32253135
آدرس: بجنورد، مقابل پارک شهر