تاریخ درج: چهارشنبه 24 شهریور 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس الکترونیک
محل استخدام: همدان
تاریخ انقضا: پنج شنبه 8 مهر 1395
استخدام همکار خانم لیسانس الکترونیک در شهر همدان

به همکار خانم لیسانس الکترونیک جهت مونتاژ بردهای الکترونیک با سابقه کار در همدان نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: avr.6666@yahoo.com