تاریخ درج: پنج شنبه 25 شهریور 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برقکار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 9 مهر 1395
استخدام تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر در تهران

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09194068044