تاریخ درج: شنبه 27 شهریور 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: صندوقدار
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: یک شنبه 11 مهر 1395
استخدام صندوقدار خانم در رستوران ایتالیایی در شهر کرج

یک رستوران ایتالیایی در شهر کرج  به صندوقدار خانم با حقوق مکفب جهت کار نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02633409692