تاریخ درج: یک شنبه 28 شهریور 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: دندانپزشک
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: دوشنبه 12 مهر 1395
استخدام دندانپزشک در مجتمع پزشکی مرکزی ناز در کرج

مجتمع پزشکی مرکزی ناز در کرج به دندانپزشک با پروانه فردیس یا کرج نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02636809609,09190920320