تاریخ درج: چهارشنبه 31 شهریور 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: فارس
تاریخ انقضا: پنج شنبه 15 مهر 1395
دعوت به همکاری منشی جهت بازرگانی دین پژوه در شیراز

بازرگانی دین پژوه در شیراز  به منشی خانم آشنا به کامپیوتر نیازمند است
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 07132333085 , 09171178118