تاریخ درج: پنج شنبه 1 مهر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 16 مهر 1395
استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر پیمانکاری در تهران

یک شرکت معتبرپیمانکاری درمحدوده میردامادجهت تکمیل کادرمالی به یک نفر لیسانس حسابداری باحداقل 5سال سابقه کار،آشنابه حسابداری مشارکتها،مسلط به رسیدگی اسنادحسابداری وتهیه گزارشات مدیریتی نیازمنداست .متقاضیان رزومه خودرا به job@nimrokh.net یا فکس 22226068 ارسال نمایند.


تلفن: 22220343 فکس 22226068
پست الکترونیکی: job@nimrokh.net
وب سایت: www.nimrokh.net