تاریخ درج: شنبه 3 مهر 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: زنجان
تاریخ انقضا: یک شنبه 18 مهر 1395
استخدام کارشناس شیمی در شرکت چوب بستنی آذر گشسب در زنجان

شرکت چوب بستنی آذر گشسب در زنجان به نیروی خانم با مدرک لیسانس شیمی نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09123416022