تاریخ درج: یک شنبه 4 مهر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: یک شنبه 18 مهر 1395
استخدام حسابدار در مجتمع بازرگانی احمدخانی در قم

مجتمع بازرگانی احمدخانی در قم به حسابدار با سابقه نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 02538908507