تاریخ درج: دوشنبه 5 مهر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: صنايع غذايي , دامپزشک , مهندس کشاورزی
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: سه شنبه 20 مهر 1395
استخدام شرکت سردخانه سرماساز خورشید در قم

شرکت سردخانه سرماساز خورشید در قم  به جهت متصدی پست مسئولیت فنی به فردی با مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کشاورزی ، علوم صنایع غذایی تغذیه ، مهندسی شیمی صنایع غذایی ، دامپزشکی مهندسی کشاورزی با گرایش زراعت و باغبانی نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02536162624, 02536642375