تاریخ درج: سه شنبه 3 تیر 1393
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 13 تیر 1393
استخدام در پژوشگاه رویان

پژوشگاه رویان به تعدادی خانم کارشناس پرستاری و تکنسین اطاق عمل ساکن تهران با حداکثر ۳۰ سال سن و تجربه کافی نیازمند است.

 

افراد رزومه کامل و آدرس و تلفن تماس خود حدکثر ظرف مدت ده روز از درج آگهی پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند :


پست الکترونیکی: estekhdam621@gmail.com