تاریخ درج: پنج شنبه 5 تیر 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس
محل استخدام: شیراز
تاریخ انقضا: جمعه 20 تیر 1393
استخدام شرکت فنی مهندسی نوید پارس

شرکت فنی مهندسی نوید پارس در شیراز به پنج نفر کارشناس و سه نفر تکنسین کامپیوتر آقا با حداقل سه سال سابقه کار نیازمند است.

ساعات تماس ۱۰ الی ۱۳ می باشد.


تلفن: 07112347611