تاریخ درج: شنبه 7 تیر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس مکانیک , مهندس صنایع , کارشناس فروش
محل استخدام: تهران , سمنان
تاریخ انقضا: یک شنبه 22 تیر 1393
استخدام گروه تولیدی و مهندسی باقرپور

گروه تولیدی و مهندسی باقرپور، فعال در صنایع سرامیک، اقدام به استخدام مطابق با ردیف های زیر می نماید:

1- مهندس سرامیک – مرد/ زن – 10 نفر – جهت دفتر مرکزی – تهران

2- مهندس مکانیک – مرد – 2 نفر – جهت کارخانه – سمنان

3- کارشناس فروش – مرد/ زن - تحصیلات سرامیک- 20 نفر - جهت دفتر مرکزی – تهران

4- مهندس صنایع - مرد – 4 نفر – جهت کارخانه – سمنان

متقاضیان جهت همکاری رزومه خود را به آدرس درج شده ارسال نمایند


پست الکترونیکی: bagherpourgroup@gmai.com