تاریخ درج: یک شنبه 16 ابان 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: خياط
محل استخدام: خوزستان
تاریخ انقضا: یک شنبه 30 ابان 1395
استخدام تعدادی خیاط در تولیدی لباس در بندر ماهشهر

وب سایت: www.09390345258