تاریخ درج: یک شنبه 16 ابان 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: یک شنبه 30 ابان 1395
استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر در کرمان

پست الکترونیکی: jobs@neusta.ir
وب سایت: www.neusta.ir