تاریخ درج: دوشنبه 17 ابان 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار
محل استخدام: خوزستان
تاریخ انقضا: دوشنبه 1 آذر 1395
استخدام حسابدار در یک شرکت مواد غذایی معتبر در خوزستان

یک شرکت مواد غذایی معتبر در خوزستان یکنفر حسابدار مسلط به برنامه آتیران جهت همکاری استخدام مینماید.

  • شرایط: ترجیحا ساکن دغاغله ، کیانشهر ، کیان آباد

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09017867779 – 09166230025 – 09309858782