تاریخ درج: سه شنبه 2 آذر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: آشپز , انبار دار , نگهبان
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 16 آذر 1395
استخدام آشپز، انباردار و نگهبان در شرکت وارد کننده روغن موتور در تهران

شرکت وارد کننده روغن موتور در تهران یکنفر آشپز ، انباردار و نگهبان جهت ماموریت خارج از کشور استخدام مینماید.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 77941277