تاریخ درج: شنبه 6 آذر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: انبار دار , منشی
محل استخدام: قزوین
تاریخ انقضا: یک شنبه 21 آذر 1395
استخدام 4 ردیف شغلی در کارخانه اسکلت فلزی در آبیک قزوین

به مسئول دفتر مدیر کارخانه، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، انباردار جهت کارخانه اسکلت فلزی در آبیک قزوین نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: aminabbashasanzadeh@gmail.com