تاریخ درج: سه شنبه 9 آذر 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: اصفهان
تاریخ انقضا: سه شنبه 23 آذر 1395
استخدام یک منشی خانم جهت کار در سالن زیبایی در اصفهان

تلفن: 09368833190
پست الکترونیکی: dihoookashani90@gmail.com