تاریخ درج: سه شنبه 9 آذر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: نگهبان
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 23 آذر 1395
استخدام نگهبان جوان و بازنشسته و پارکبان در تهران

به نگهبان جوان و بازنشسته و پارکبان با جای خواب و بیمه و حقوق ۹۰۰ الی ۱/۲۰۰ در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02166408253 , 02166989440