تاریخ درج: سه شنبه 7 دی 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار , پزشک عمومی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 22 دی 1395
استخدام پزشک و پرستار در اداره کل زندانهای استان تهران

اداره کل زندانهای استان تهران در نظر دارد جهت تکمیل کادر بهداشت و درمان زندان های تابعه در سطح استان تعدادی پزشک متخصص، عمومی و پرستار ( زن و مرد ) بصورت قرار داد ساعتی جذب نماید.

لذا از متقاضیان درخواست می شود با به همراه داشتن مدارک ملزومه به نشانی سعادت آباد، کوی فراز، اداره کل زندان های استان تهران، اداره بهداشت و درمان مراجعه نمایند.


آدرس: سعادت آباد، کوی فراز، اداره کل زندان های استان تهران، اداره بهداشت و درمان