تاریخ درج: یک شنبه 12 دی 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: فروشنده
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: دوشنبه 27 دی 1395
استخدام کارشناس کشاورزی جهت فروشندگی در نمایشگاه شهر گل در قم

نمایشگاه شهر گل در قم جهت تکمیل کادر خود به تعدادی همکاری خانم دارای مدرک تحصیلی لیسانس کشاورزی و گل و گیاه، آشنایی کامل با گل و گیاه جهت فروشندگی نیازمند است.

  • مزایا: حقوق طبق قانون کار

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. 


تلفن: 36664649 – 09185276770
آدرس: بلوار نواب، نبش فلکه شهرداری