تاریخ درج: یک شنبه 19 دی 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: یک شنبه 3 بهمن 1395
استخدام کارشناس صنایع در یک واحد صنعتی واقع در البرز

یک واحد صنعتی واقع در البرز یکنفر مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی جهت برنامه ریزی مواد و تولید استخدام مینماید.

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


تلفن: فکس: 02634760288
پست الکترونیکی: gozinesh9192@yahoo.com