تاریخ درج: سه شنبه 12 بهمن 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس تاسیسات
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: سه شنبه 26 بهمن 1395
دعوت به همکاری نیروی تاسیسات جهت کار در شرکت فرآورده های گوشتی در قم

به یک نیروی تاسیسات جهت کار در شرکت فرآورده های گوشتی در قم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02533340275