تاریخ درج: سه شنبه 12 بهمن 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: خراسان جنوبی
تاریخ انقضا: سه شنبه 26 بهمن 1395
استخدام فروشگاه پروتئینی کلنگی خواه واقع در بیرجند

فروشگاه پروتئینی کلنگی خواه واقع در بیرجند جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یکنفر منشی خانم نیازمند است.

متقاضیان محترم می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند.


آدرس: بازار روز پاسداران، غرفه ۲۲، پروتئینی کلنگی خواه