تاریخ درج: جمعه 22 بهمن 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار , علوم آزمايشگاهي , مامايي , متخصص اتاق بيهوشي , متخصص اتاق عمل
محل استخدام: سمنان
تاریخ انقضا: شنبه 7 اسفند 1395
استخدام چند ردیف شغلی در بیمارستان خصوصی سینای سمنان

بیمارستان خصوصی سینای سمنان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود ازداوطلبان واجد شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید: ( انتخاب داوطلبان از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی می باشد.)


1 . شرایط عمومی
-1/1 تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
-1/2 تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
-1/3 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
-1/4 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران(.
-1/5 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر.
-1/6 عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
-1/7 داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شود.
-1/8 نداشتن منع بکارگیری بموجب آرائ مراجع قانونی.
-1/9 داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت باشند.

2. شرایط اختصاصی
-2/1 داشتن مدرک تحصیلی مرتبط
-2/2 داشتن حداقل 22 سال سن تمام برای همه مقاطع و حداکثر 32 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و 35 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی تا تاریخ انتشار آگهی.
الف: حداکثر سن برای بازنشستگان 55 سال می باشد.
ب: داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان را انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق و دارندگان کارت نظام وظیفه به میزان خدمت قانونی انجام شده به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
-2/3 مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
-2/4 تسلط درکار با کامپیوتر3. نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:
ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت و از تاریخ 95/11/17 تا تاریخ 95/11/23 خواهد بود و نتایج آن تا تاریخ 95/11/30 از طریق پیامک برای داوطلب ارسال خواهد شد

دریافت فایل راهنمای ثبت نام نیروهای قراردادی

ثبت نام نیرو های قراردادی