تاریخ درج: شنبه 21 تیر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: علوم بانکی
محل استخدام: سمنان
تاریخ انقضا: جمعه 10 مرداد 1393
استخدام بانک ایران زمین

بانک ایران زمین استان سمنان جهت تکمیل نیروی انسانی در مشاغل رئیس شعبه، معاون شعبه و معاون ارزی نیاز به نیروی بازنشسته سیستم بانکی داشته، افراد واجد الشرایط  مدارک مورد درخواست ذیل را به  اداره امور شعب بانک ایران زمین استان سمنان به کد پستی ۳۵۱۴۶۱۴۷۴۴ به آدرس سمنان- بلوار میرزای شیرازی- جنب مدرسه هیراتی – اداره امور شعب بانک ایران زمین ارسال دارند.

۱-بازنشستگان سال ۹۰ به بعد

۲- تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی،

خلاصه سوابق احکام پرسنلی اداره امور شعب بانک ایران زمین استان سمنان


آدرس: سمنان- بلوار میرزای شیرازی- جنب مدرسه هیراتی – اداره امور شعب بانک ایران زمین کد پستی ۳۵۱۴۶۱۴۷۴۴