تاریخ درج: شنبه 17 اسفند 1392
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق
محل استخدام: خراسان رضوی
تاریخ انقضا: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393
استخدام شرکت فنی و مهندسی آهار نیرو

شرکت  فنی و مهندسی آهار نیرو در بخش پیمانکاری شبکه های توزیع و انتقال قدرت نیاز به چند نفر مهندس برق خانم و آقا تمام گرایش ها بصورت پاره وقت با سابقه بیمه 3 سال به بالا- یا هفت سال به بالا-  نیازمند هست.

تخصص کاری ملاک کار نیست- تعهد کاری مهم است-بصورت پاره وقت یا تمام وقت.

قیمت توافقی است- طبق قانون کار تا 2 ماه از تاریخ آگهی فرصت باقی است- تماس از 7صبح تا 22.

اولویت با کسانی که دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی با عنوان شغلی برق- 7 سال به بالا باشد.


تلفن: 05116625449-09153095931-09158964071
آدرس: خراسان رضوی- مشهد مقدس - بلوار اديب مجتمع اديب واحد 202