تاریخ درج: یک شنبه 22 تیر 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق , مهندس صنایع , مهندس مکانیک , مهندس تاسیسات
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: پنج شنبه 26 تیر 1393
استخدام شرکت صنعت و توسعه فلات قاره

شرکت  صنعت و توسعه فلات قاره صدور مدرک دارای تأییدیه آموزشی شرکت ملی نفت ایران در فرصت های شغلی زیر استخدام می نماید:

  1. مهندسی (PDMS, CAESAR, ASME, …) PIPING
  2. مهندسی فرایند (HYSYS, PDF-P&ID, ASPEN, …)
  3. مهندسی تجهیزات ثابت (PVELite, Aspen B-jac, HTRI, …)
  4. مهندسی تجهیزات دوار (توریبن گاز و بخار، پمپ و کمپرسور)
  5. برق (PLC, ETAP,…)
  6. صنایع (MSP, P6,…)
  7. تأسیسات (CARRIER,…)
  8. مکانیک (CATIA,…)

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس حاصل نمایند.


تلفن: 88 9103 88 (10 خط)