تاریخ درج: دوشنبه 23 تیر 1393
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران , مهندس معماری
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: سه شنبه 7 مرداد 1393
استخدام شرکت ساختمانی نشانه زرریزان کویر

شرکت ساختمانی نشانه زرریزان کویر به یک نفر خانم دانش آموخته در رشته معماری با عمران در حد کاردانی و آشنا به متره و برآورد و امور دفتری برای کار در دفتر مرکزی شرکت، واقع در شهر کرمان نیازمند است.


تلفن: 03412736173 الي 5