تاریخ درج: پنج شنبه 26 تیر 1393
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: دوشنبه 13 مرداد 1393
استخدام کارشناس پرستاری یا مامایی در مرکز درمان جهاد دانشگاهی

محل ستادی مرکز درمان جهاد دانشگاهی در تهران به کارشناس پرستاری یا مامایی خانم محجبه با روابط عمومی بالا و توانایی اخذ شرح حال از بیماران و هماهنگی تلفنی اعزام ها در کشیک ۲۴ ساعته نیازمند است.


تلفن: 0215500808