IconVisit
تعداد بازدید: 69
جمعه 17 خرداد 1398
اطلاعیه استخدام سازمان آتش نشانی اصفهان
اطلاعیه استخدام سازمان آتش نشانی اصفهان

با توجه به مجوز صادره توسط سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در خصوص جذب نیروی آتش نشان در سال جاری بندینوسیله به آگاهی می رساند
داوطلبان واجد شرایط از تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۸ با مراجعه به سایت جهاد دانشگاهی به آدرس WWW.hrtc.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . لازم به ذکر است شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبا ، منابع و زمان بندی آزمون های علمی و عملی و سایر موراد مربوطه در زمان ثبت نام به صورت کامل در سایت سازمان  www.isfahan.ir/۱۲۵ درج خواهد شد